Semalt Expert: Анализ на големи данни и защо има значение

Големите данни, някогашната „голяма“ бръмчаща дума през изминалия 20 век, сега се превърна в норма за много компании, както големи, така и малки. Големите анализи на данни и други свързани с тях подходи за анализ се използват все по-често от компаниите, за да подкрепят тяхното управление, както и да обслужват по-ефективно своите клиенти.

Според Игор Гаманенко, Semalt , мениджър за успех на клиенти, анализа на големи данни означава да се фокусираме върху правилната информация, да анализираме информацията в реално време и да използваме резултатите за вземане на стратегически бизнес решения. Като такава, тя е неразделна част от всяка компания, която иска да остане конкурентоспособна или да расте. Големите данни се превърнаха в основата на повечето иновационни дейности и значително помагат за подобряване на бизнес резултатите и обслужването на клиентите.

Ето как анализирането на големи данни помага в бизнеса:

  • По-добро разбиране на вашата организация: анализът на големи данни ви помага да разберете по-добре вашата организация. Запознавате се с ефективността на различните бизнес секции и измервате колко са ефективни. Чрез този анализ могат да се предприемат предписателни мерки, за да се повиши ефективността на работната сила и бизнес процесите.
  • Разберете пазара и стратегиите на вашите конкуренти: с големи анализи на данни можете да изпреварите конкуренцията. Резултатите от анализа на големи данни представляват надеждна информация за пазара. Много сантименти за конкурентите също са открити. Тези прозрения и настроения помагат да се създадат стратегии и да се вземат правилни решения за бизнеса.
  • Нови продукти и услуги: чрез анализ на големите парчета информация, генерирана по време на транзакции и взаимодействия с клиенти, бизнесът може да разбере по-добре какво иска клиентът. С това разбиране бизнесът може не само да предоставя по-добри следпродажбени услуги, но и да бъде иновативен по отношение на производството на нови продукти и услуги.
  • Наблюдавайте марката си: за да направите реномирана марка в днешния бизнес свят, трябва да сте сигурни, че вашето онлайн присъствие е добре управлявано. Големият анализ на данни дава възможност на организация, която е активна в социалните медии, да наблюдава по-точно своята марка. Анализът дава добра представа за това как организацията се гледа в мрежата. Резултатите от анализа също така информират за областите, които може да се наложи да бъдат подобрени.
  • Минимизирайте риска от вземане на грешни решения: анализирането на големи данни предоставя ценна информация, която помага да се избегне неправилно вземане на решения. Вземането на грешни бизнес решения може да бъде смъртоносно за бизнеса и това е причината всеки сериозен бизнес да се опитва колкото може повече, за да взема решения, управлявани от данни. Няма по-добър начин за вземане на информирани решения от използването на анализи на големи данни.

заключение

Когато анализирането на големи данни се извършва правилно, бизнесът може да открие най-скритите прозрения, по-ниските рискове и да подобри вземането на решения. Използването на вашите данни може лесно да създаде конкурентно предимство за вашия бизнес и да постави основата за забележителен растеж.

Тъй като технологиите продължават да бъдат големи смущения в бизнеса, големите данни и анализа придобиват повече потенциал за оформяне на бизнеса. В отрасли като производство, анализа на големи данни почти претендира за ядрото на цифровите фабрики. Все повече специалисти признават важността на аналитиката. В близко бъдеще аналитиката ще бъде неразделна част от наблюдението на резултатите в реално време, както и производството на логистика и анализ на качеството в реално време.

send email